نوآوری


در این طرح ابتدا لایه نانوالیاف بر روی لایه میانی ماسک اعمال می گردد پس از فرایند پایدار سازی بر روی بستر با استفاده از دستگاه چین‌کن، سه لایه ماسک با هم چین داده می شوند و در مرحله بعد با استفاده از ماشین اولتراسونیک لایه ها به همدیگر دوخته می شوند. با دوخت Ear loop تولید ماسک تکمیل می شود.