سوابق و تاریخچه فناوری


شرکت فناوران نانو مقیاس در حوزه تولید نانوالیاف و ماشین آلات مربوطه 6 سال فعالیت می کند و توانسته است تمامی تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی و وسایل زیر مجموعه نانوالیاف را تولید نماید و از حدود 2 سال پیش طرح تولید ماسکهای بر پایه نانوالیاف شروع نموده و به دانش تولید ان دست یافته است.