کاربرد فناوری


ماسکهای تولیدی با توجه به قابلیت‌ها و ویژگی هایی که دارند در زمینه های مختلف کاربرد دارند:

درصد کارایی با ذرات 0.3 میکرومتر درصد کارایی با ذرات 3 نانومتر افت فشار (پاسکال)
ماسک اصلاح شده با نانوالیاف 99.02 94.5 69
ماسک معمولی 43.9 28.9 64

• مناسب برای افرادی که نسبت به ریزگردها و آلاینده های محیطی حساسیت دارند
• قابل استفاده در محیطهای عمومی و شهری
• مناسب برای بکارگیری در بیمارستانها و اتاقهای عمل برای عدم انتقال عوامل بیماری زا
• قابل استفاده برای حجاج و زائرین عتبات و عالیات